Przyroda Ojczysta

2018 1 Przyroda Ojczysta 2

 logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia - obraz zatrzymany przez migawkę, informacja ujęta w kadrze, przekazywana przez osobę, która chciała się z nami nią podzielić. Zwrócić naszą uwagę na budzącą podziw i coraz częściej przemijającą wartość. Fotografia utrwala takie „chwile”, porywające i wzruszające dla każdego, kto zechce czerpać z nich wiedzę, a świat przyrody ulega nieustannym i nieodwracalnym przemianom. Wracamy często do sceny uchwyconej przez fotografię, która z czasem staje się dokumentem.

artykuł "Przyroda Ojczysta” z Gwarectwa Myśliwych nr 1/2018

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L

Orez-P

2017 3sl