FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

 logo„Myśliwy przyjacielem przyrody” to autorski program edukacji przyrodniczo-łowieckiej stworzony przez Diany z Komisji Kobiet Polujących ORŁ Katowice, skierowany jest do dzieci klas I-III, a miał swój finał w dniu 16 czerwca na Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ Katowice.

Blisko trzy tysiące dzieci wzięło udział w organizowanych spotkaniach z myśliwymi. Zajęcia oparte były na scenariuszu lekcyjnym koleżanek Sylwii Malcharek oraz Eleny Gorywody, w trakcie których to przybliżono uczniom rolę myśliwego w dbaniu o przyrodę ojczystą, dziedzictwo naszych pól i lasów. Dzieci zapoznały się z gatunkami zwierząt zarówno chronionych jak i łownych, które zamieszkują nasz ekosystem. Na spotkaniach szczególnie zainteresowane wzbudziły gwara, zwyczaje oraz sygnalistka myśliwska.

2 artykuły z Gwarectwa Myśliwych nr 2/2016

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L

Orez-P

2017 3sl