Numer 2/2014 - GPS w łowisku

GPSFragment:

...

Ze wszystkimi wymienionymi urządzeniami można poruszać się po lesie, jeżeli mamy prawo wjazdu do lasu samochodem, a te przenośne można zabierać np. na grzyby, żeby się nie zgubić i wrócić do miejsca wyjścia.
Natomiast dla myśliwych mapy z samochodowych systemów GPS są nieprzydatne. Trochę lesze byłyby mapy stosowane w specjalistycznych urządzeniach do turystyki kwalifikowanej, ale i one w łowisku się nie sprawdzą.
My potrzebujemy map znacznie bardziej szczegółowych, takich, na których są drogi i rzeczki leśne, a nawet ścieżki i cieki wodne. Potrzebujemy map, które doprowadzą nas do ambony czy do paśnika, a może nawet pomogą w polowaniu.
Takie wymagania spełniają tzw. mapy rastrowe. Są to pliki graficzne z dokładnym odwzorowaniem naszego łowiska, odpowiednio skalibrowane, co oznacza, że każdemu punktowi mapy przyporządkowane są jego współrzędne geograficzne, a te z kolei są wskazywane przez system GPS.

...

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

Artykuł na stronie KŁ Ostoja

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L