Numer 2/2014 - słowo wstępne

zorl-jerzy-zagielSzanowne Koleżanki i Koledzy,
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Okręgowego przeprowadziliśmy analizę nadesłanych przez Kolegów materiałów z corocznych Walnych Zgromadzeń Kół. Zauważyć należy, że szanowni Koledzy dobrze przygotowali się do tegorocznych Walnych Zgromadzeń. Większość z nich przebiegła zgodnie z procedurą, widać duże zaangażowanie w prace koła i niekonwencjonalne pomysły na rozwiązanie różnych problemów dokuczliwych na co dzień.
   Z satysfakcją przyjąłem informację, że w większości Walne Zgromadzenia Kół dokonały przeglądu podjętych w poprzednich latach uchwał i uporządkowali dokumentację, eliminując błędne zapisy. Dziękując solidnym, muszę jednak odnotować, że nie wszyscy wywiązali się ze statutowego obowiązku i nie przesłali do ZO PZŁ kompletu dokumentów z WZ, w tym i tych, które dotyczyły zmian w składach Zarządu Koła. A przecież § 61 Statutu PZŁ pkt. 2 mówi: „Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.”
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła, bez względu na to, czy uczestniczyli w danym zgromadzeniu, czy też nie. Przestrzeganie tych zasad, uchwalonych przecież przez nas samych, pozwala na uniknięcie wielu konfliktów i nieporozumień w Kołach, które często wynikają z braku wzajemnego zrozumienia, nadmiernych ambicji i właśnie nieprzestrzegania zapisanego prawa.
   Pamiętajmy, że łowiectwo, które ma za zadanie realizację zadań nałożonych przez Ustawę Prawo Łowieckie jest też szerokim polem do realizacji naszych pasji i zainteresowań, dobrowolnym wyborem sposobu życia.
   Niezmiernie miłą niespodziankę zrobiła nam drużyna naszych Pań, która na I Ogólnopolskim Pucharze Dian rozegranym w Krzywiniu (ZO PZŁ Leszno) zajęła I miejsce. Koleżanki Ewa Kraska, Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, Aleksandra Łyczykowska - drużynowo i Bibiana Sobczyk - indywidualnie, z dużą klasą i zaangażowaniem zaprezentowały umiejętności strzeleckie. Wierzę, że swoimi wynikami zmotywują drużynę męską. Dziękuję naszym Złotym Dianom.
   Zapraszam na sierpniowe imprezy organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice wspólnie z Komisją Kultury i Promocji Łowiectwa - na XVIII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia. Pszczyńskiego” w Pszczynie, a z Komisją Kynologiczną na Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras, na terenie obwodu K.Ł. „Remiza” Pawłowice.
   Życzę Koleżankom i Kolegom udanych wakacji, ładowania pozytywnej energii by sezon łowiecki był dla nas wszystkich interesujący i udany.

Darz Bór
Jerzy Żagiell
Łowczy Okręgowy

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L