Numer 3/2014 - słowo wstępne

zorl-tomasz-kedzioraSZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY
Trafia do Was trzeci numer naszego kwartalnika w zmienionej formule i zawartości merytorycznej. Zmianę wymusiło na nas otoczenie, które nasila swoje bezpardonowe ataki na łowiectwo i gospodarkę populacjami zwierzyny, którą prowadzimy. Pokazywanie przez media naszej działalności tylko w niekorzystnym świetle skutkuje lękiem i obawą przed współpracą z PZŁ. Niestety zdolność propagowania opinii przez nieżyczliwe nam gremia jest wielokrotnie większa od naszych możliwości. Stąd też staramy się przekazać Wam możliwie dużo informacji, które pokazują rzeczywiste efekty naszej działalności – gdy nasi oponenci nie mają się kompletnie czym pochwalić, jeżeli chodzi o konkretne działania na rzecz dobra przyrody. Jako Rada Okręgowa PZŁ dysponujemy jedynie wydawnictwem Gwarectwo Myśliwych oraz stroną internetową. Celem nie jest przekonywanie Członków PZŁ, a pokazywanie jakimi argumentami należy przeciwstawiać się propagowanym opiniom „obiegowym”.
   Dlatego tak ważne jest zapoznawanie się przez wszystkich naszych Członków z przekazami zawartymi w kwartalniku. Pragnę ponownie zaapelować o jak najpowszechniejsze czytanie tego wydawnictwa oraz zapraszam do współpracy z Redakcją opracowującą nasze czasopismo. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że Gwarectwo Myśliwych powstało Uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej realizującej Uchwałę Okręgowego Zjazdu Delegatów z 2010 roku. Oznacza to, że inspiracją do jego wydawania była wola większości delegatów, przedstawicieli Kół Łowieckich i członków niestowarzyszonych z Kołami. Jeszcze raz prosimy Zarządy o weryfikację w Kołach zapotrzebowania na to pismo, co będzie realizacją Uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej. Niestety z ubolewaniem muszę stwierdzić, że z realizacją niniejszej uchwały jest niestety „różnie”.
   Ogromną troskę o polskie łowiectwo i ochronę przyrody wykazali posłowie, w tym sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, inicjując własne prace nad projektem nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie.
   Z okazji zbliżającego się dnia Świętego Huberta pragnę życzyć Koleżankom i Kolegom jak najwięcej udanych polowań, przyjemności z obcowania z przyrodą i jak najbardziej okazałych trofeów łowieckich w obecnym sezonie polowań.
   Z okazji zbliżającego się dnia Świętego Huberta pragnę życzyć Koleżankom i Kolegom jak najwięcej udanych polowań, przyjemności z obcowania z przyrodą i jak najbardziej okazałych trofeów łowieckich w obecnym sezonie polowań.

Darz Bór
Tomasz Kędziora
Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa ORŁ

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L