Numer 4/2014 - słowo wstępne

zorl-tomecki-wieslaw

DROGIE DIANY, SZANOWNI KOLEDZY

Nowy Rok skłania nas do refleksji i podsumowania tego, co wydarzyło się w 2014 roku oraz inspiruje do snucia planów na bieżący rok. Moje refleksje dotyczą „życia” naszego Związku. Działając od wielu lat w Polskim Związku Łowieckiego mogę stwierdzić, że rok 2014 obfitował w naszym Okręgu w wiele ważnych wydarzeń, między innymi takich, jak:
- uroczystości rocznicowe w Kołach naszego Okręgu,
- organizacja wielu zawodów strzeleckich szczebla rejonowego, okręgowego i krajowego,
- organizacja konkursów regionalnych oraz międzynarodowych psów ras myśliwskich, wystaw i prób polowych,
- szkolenie oraz przeprowadzenie egzaminów dla licznej grupy kandydatów i selekcjonerów,
- organizacja tradycyjnych obchodów dnia św. Huberta w Kołach, Rejonach i Okręgowych,
- kontynuowanie wydawania naszego czasopisma „Gwarectwo Myśliwych”,
- uruchomienie nowej strony internetowej Okręgowej Rady Łowieckiej.
Przygotowanie i realizacja tych zadań, które są tylko fragmentem naszej działalności, wymagała zaangażowania i dużego wkładu pracy wszystkich członków naszego Związku. Należą im się wyrazy uznania i podziękowania. Szczególne podziękowania należą się osobom nie będącymi członkami Polskiego Związku Łowieckiego, a okazali nam pomoc w realizacji tych przedsięwzięć. Ich bezinteresowna pomoc jest świadectwem poparcia i akceptacji naszych działań i dla naszego Związku. Niebawem rozpoczną się wybory we wszystkich strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. Apeluję o wybór Tych, którzy naprawdę będą działać społecznie dla dobra naszego łowiectwa oraz swoim postępowaniem przyczyniać się do poprawy wizerunku myśliwych.
Mądrość naszego działania musi polegać na umiejętnym dostosowaniu wizerunku łowiectwa i jego organizacji do skali wartości, jaką kreuje nasze otoczenie. Jest to konieczne, jeśli chcemy, by akceptowano w większym stopniu łowiectwo i działalność Polskiego Związku Łowieckiego.

TEGO KOLEŻANKOM I KOLEGOM ŻYCZĘ W NOWYM ROKU

DARZ BÓR
Wiesław Tomecki
Członek Naczelnej Rady Łowieckiej
Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L