Numer 4/2014 - Hubertus Okręgu Katowickiego

Hubertus-1Fragmenty:

Uroczystości św. „Huberta” Okręgu Katowickiego PZŁ odbyły się w Pszczynie 26 października 2014 roku. Z tej okazji w parku przed Zamkiem Książąt Pszczyńskich zebrali się przedstawiciele władz Okręgu Katowickiego PZŁ z Wiceprezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, Prezesem ORŁ w Katowicach Janem Suchorończakiem, członkiem NRŁ, Wiceprezesem ORŁ Wiesławem Tomeckim, Przewodniczącym Zarządu Okręgowego w Katowicach Łowczym Okręgowym Jerzym Żagiellem myśliwi z rodzinami, jeźdźcy konni.
Licznie przybyli mieszkańcy Pszczyny oraz okolicznych miejscowości. Jak co roku w uroczystościach św. „Huberta” uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, między innymi Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek oraz Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik, Starosta Powiatu i Burmistrz Pszczyny.
Koła Łowieckie Okręgu Katowickiego reprezentowały poczty sztandarowe. Przybyły również delegacje i poczty sztandarowe myśliwych ze Słowacji oraz Republiki Czeskiej.

 

Hubertus-2

 

Zasłużeni dla łowiectwa otrzymali naztępujące odznaczenia łowieckie:
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej - Krzysztof Mazur.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - Zbigniew Turek, Andrzej Kędzierski.
Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego - Andrzej Jasiński, Aleksandra Skowronek, Małgorzata Mańka Szulik, Andrzej Koralewski.
Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego - Walter Spałek, Adam Zawiszowski, Henryk Grzesło, Grzegorz Górka, Szymon Tetla, Jerzy Białas.

...

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L