Numer 1/2015 - słowo wstępne

 

zorl-suchorczyk-janKOLEŻANKI I KOLEDZY

W kwietniu i maju odbędą się Walne Zgromadzenia członków Kół Łowieckich. W tym roku ma to szczególne znaczenie, gdyż będą to Walne zgromadzenia nie tylko sprawozdawcze, ale również wyborcze. W związku z upływem kadencji na wszystkich szczeblach naszego Zrzeszenia odbędą się wybory. W Kołach Łowieckich odbędą się wybory do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Członkowie niestowarzyszeni z kołami łowieckimi również będą wybierać spośród siebie delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Jest kilka ważnych przyczyn, z powodu których zwracam się do Was z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie czekających nas wyborów. Chcę wymienić najważniejsze z nich:
-    wprowadzane zmiany regulacji prawnych dotyczących Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, obejmujące zarówno samą organizację Polskiego Związku Łowieckiego jak i przepisy o wykonywaniu polowania,
-    aktywizacja działań poprawiających wizerunek łowiectwa w oczach niektórych grup społecznych,
-    potrzeba dostosowania i optymalizacja zasad gospodarki łowieckiej do zmieniających się struktur organizacyjnych rolnictwa i nowych technologii produkcji rolnej,
-    zwiększenie zakresu współpracy z Administracją Lasów Państwowych w obszarze ochrony upraw leśnych,
-    analiza prowadzonej gospodarki hodowlanej pod kątem poprawy jakości osobniczej we wszystkich gatunkach zwierzyny łownej,
-    potrzeba wypracowania zmian ułatwiających poprawę sytuacji materialnej kół łowieckich, które zaczynają borykać się z trudnościami finansowymi.
Realizacja powyższego wymaga zwiększonego zaangażowania wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego, a w szczególności Zarządów Kół Łowieckich
i Zarządów Okręgowych. Wybierając członków Zarządu Koła i członków Komisji Rewizyjnej musimy pamiętać, że od ich właściwej współpracy i pracy na rzecz koła zależy atmosfera w zespole, wzajemny szacunek i koleżeńskość.
Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów doprowadza do wyłonienia z tego grona Okręgowej Rady łowieckiej i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Okręgowa Rada Łowiecka będzie kształtować obraz łowiectwa w naszym okręgu, a Naczelna Rada Łowiecka będzie nadawać kierunek działania całego Zrzeszenia. Praktycznie każdy z Was uczestniczy w ten sposób w tworzeniu ram działania Waszego Koła, naszego Okręgu i całego Zrzeszenia.
Działamy w niełatwych czasach, dlatego nasze wybory powinny być bardzo przemyślane, jeżeli chcemy odnosić sukcesy organizacyjne i mieć szanse na sukcesy łowieckie.
Wypracowany przez wiele lat model Polskiego Związku Łowieckiego uznawany jest powszechnie za jeden z najlepszych w Europie i na świecie stawiany jako przykład prawidłowej gospodarki łowieckiej. Nie możemy pozwolić na nie wykorzystanie tego dorobku
Żyjemy w czasach gospodarki wolnorynkowej, która obejmuje również zakres działalności naszego Zrzeszenia. Dlatego też tak ważna jest poprawność podejmowanych decyzji, również pod kątem możliwości skutecznego dostosowania Związku do otaczającej nas rzeczywistości.
Głosujmy w tych wyborach na tych, którzy chcą i potrafią pracować dla dobra całego Zrzeszenia.

 

DARZ BÓR
Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach
JAN SUCHOROŃCZAK

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L