Numer 1/2015 - Diany

diany1

 

 

20 marca 2015 na strzelnicy w Siemiano-wicach Śląskich pod patronatem Łowczego Okręgowego odbył się I Piknik Dian Okręgu Katowickiego.

W spotkaniu wzięło udział 35 koleżanek. Piknik miał na celu integrację Dian z okręgu, które na co dzień polują w różnych kołach i nie mają zbyt dużo okazji, żeby się spotkać, poznać, podzielić się swoim doświadczeniem łowieckim.

 

 

 

 

 

diany2

 

W dniach 27.02-1.03.2015 w Ośrodku Szkoleniowo Rekreacyjnym „Strzelnica” w Kochcicach odbyły się I Warsztaty Łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”.

Na spotkanie przyjechały 64 Diany z całej Polski, aby spotkać się z koleżankam

i i rozwijać swoje zainteresowania. Dziewczyny miały okazję wziąć udział w warsztatach wabienia jeleni, drapieżników, zmaganiach kulinarnych, elaboracji amunicji, konserwacji broni, szkoleniu kynologicznym oraz pokazie sokolnictwa. Harmonogram zajęć był bardzo napięty, jednak nie zabrakło czasu na biesiadę myśliwską i wymianę łowieckich doświadczeń.

 

 

Na lekturę całych artykułów zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L