Numer 1/2014 - słowo wstępne

zorl-suchorczyk-janSzanowne Koleżanki i Koledzy,
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Kwartalnika „Gwarectwo Myśliwych”, rozpoczynający nowy 2014 rok.
Kwartalnik przygotowywany jest przez nowego Wydawcę Media Gold Polska, który zobowiązał się do przesyłania pisma, również na adres domowy zainteresowanego, usprawniając dystrybucję.
   14 lutego 2014 roku Prezydent RP podpisał znowelizowaną przez Sejm ustawę Prawo Łowieckie. Akt ten zakończył dyskusje o kształcie polskiego łowiectwa różnych środowisk społecznych i politycznych chcących „naprawić” sprawdzony i  bardzo dobrze funkcjonujący współcześnie model łowiectwa polskiego.
   Ogromną troskę o polskie łowiectwo i ochronę przyrody wykazali posłowie, w tym sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, inicjując własne prace nad projektem nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie.
Znamienne są słowa posła Stanisława Wziątka, który dziennikarzowi miesięcznika „Łowiec Polski” powiedział
– Od początku wiedzieliśmy, że powinien być to projekt całego sejmu i wszystkich sił politycznych wypracowany ponad podziałami, bo łowiectwo jest i powinno być w Polsce jedno…
   Potwierdzono ostatecznie, że wypracowany doświadczeniem wielu pokoleń myśliwych, którego zazdroszczą nam myśliwi z innych krajów europejskich,  model łowiectwa jest sprawdzony i dobrze funkcjonuje. Model dostępny dla szerokiego grona pasjonatów łowiectwa i przyrody, dobrze realizujący zadania przekazane przez Państwo.
   To myśliwi są największymi sprzymierzeńcami natury. Prowadzimy gospodarkę łowiecką w imieniu Państwa Polskiego balansując między  potrzebami leśnictwa i rolnictwa, zapewniając właściwy stan środowiska naturalnego i  zwierzyny łownej .
   Mówmy głośno o naszych dokonaniach,  dbajmy o wizerunek Polskiego Związku Łowieckiego.

Jan Suchorończak
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach

 

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L