Numer 3/2015 - słowo wstępne

Koleżanki i Koledzy myśliwiJan Suchoronczak

Za nami dwa ważne wydarzenia, XXI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach i XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w Warszawie. Na naszym, Okręgowym Zjeździe dokonano oceny pięcioletniej kadencji, wybrano nowe władze i przyjęto Uchwałę Zjazdową, która wytycza kierunki działania na kolejne 5 lat. Warto również podkreślić, że nasi delegaci na Zjazd Krajowy aktywnie uczestniczyli w jego obradach, a w Naczelnej Radzie Łowieckiej znalazło się dwóch przedstawicieli naszego Okręgu, mnie zaś delegaci obdarzyli niezwykle zaszczytną funkcją Wiceprezesa NRŁ. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie codzienny, wielki wysiłek Koleżanek i Kolegów na poziomie Kół, gdzie wspólnie z leśnikami skutecznie realizujemy zadania nałożone przez Państwo w zakresie ochrony środowiska oraz szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej.
Wysiłki nasze z roku na rok przynoszą dobre efekty, mimo iż działamy w niezwykle trudnych warunkach aglomeracji przemysłowej i miejskiej. Dzięki tysiącom przepracowanych godzin przez myśliwych na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami zwierzyny łownej, w tym m.in. pracy przy urządzaniu łowisk i dokarmiania zwierzyny w trudnych warunkach zimowych, a także dzięki pomocy i dobrej współpracy z władzami samorządowymi, stan zwierzyny łownej, szczególnie grubej, jest zadowalający. Wiele korzyści na rzecz ochrony środowiska przynosi rozwijająca się stale nasza współpraca ze szkołami. Wykorzystujemy do tego m.in. liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w formule lekcji przyrody, często bezpośrednio w lesie. To właśnie stanowi o postrzeganiu w całym kraju Katowickiego Okręgu jako nie tylko jednego z największych, ale również zaangażowanego w kształtowaniu pozytywnego wizerunku łowiectwa w naszym regionie. W Kołach, Rejonach odbywają się obchody dnia św. Huberta. W Ogrodzieńcu spotkamy się na Okręgowym Hubertusie, na które to świętowanie zapraszam wszystkie Koleżanki i Kolegów wraz z rodzinami i osobami Wam bliskimi.

Darz Bór
Jan Suchorończak
Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej,
Prezes ORŁ w Katowicach

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L