Numer 3/2015 - Odstrzał i odłów redukcyjny

Odstrzał i odłów redukcyjny w obwodach łowieckich w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidło wym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi odstrzału lub odłowu redukcyjnego na terenach nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego przytaczamy kilka istotnych punktów, które ustrzegą koła czy poszczególnych myśliwych przed nieświadomym wejściem w konflikt z naszym prawem, co w konsekwencji może nawet (o czym miało okazję przekonać się kilku naszych kolegów) prowadzić do cofnięcia przez Komendę Wojewódzką Policji pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej.

Na lekturę całych artykułów zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L