Numer 4/2015 - MYŚLIWI I LEŚNICY RAZEM

mysl lesn 1W dniu 12 stycznia 2016r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.
Dokument wyznacza główne kierunki działań oraz kreuje cele w zakresie gospodarki łowieckiej, które obie strony będą wspólnie realizować.

Dr Lech Bloch Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ oraz dr inż. Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zadeklarowali ścisłą współpracę w sprawach dotyczących łowiectwa.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

mysl lesn 2

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L