Numer 1/2016 - słowo wstępne

2016 1 wstepniak

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Za nami kolejny sezon łowiecki. Z jednej strony jest to czas podsumowań i rozliczeń, z drugiej czas oczekiwań na nowe Prawo Łowieckie, oraz inne ustawy mające wpływ na dotychczasowy model łowiectwa. Model, który patrząc na inne kraje naszego kontynentu wydaje się być idealny. Jest to też trudny okres dla wielu zarządów kół łowieckich bo to podsumowanie pierwszego roku pięcioletniej kadencji, czas Walnych Zebrań, będących sprawdzianem udzielonego kredytu zaufania do poczynań nowo wybranych zarządów. Przede wszystkim jest to czas ciężkiej pracy w łowisku, czas pilnowania pól, dyżurów, napraw urządzeń łowieckich. Dbajmy aby dobra opinia o myśliwym stale rosła na wartości. Bo prawda jest taka, iż „jak nas widzą tak nas piszą”, dlatego niezmiernie ważne jest aby okres ten spożytkować również na poprawę naszego wizerunku w społeczeństwie, który przecież budujemy sami. Okres intensywnych polowań już za nami, tak więc teraz czas także na pracę z dziećmi i młodzieżą, na uświadamianie naszym najmłodszych jaką rolę pełni łowiectwo w przyrodzie, jak jest ważne i nierozerwalnie związane ze środowiskiem naturalnym człowieka. W tym też celu nowopowstała Komisja Kobiet Polujących ORŁ zorganizowała pierwsze szkolenie dla myśliwych naszego okręgu z cyklu „Myśliwy przyjacielem przyrody”. Szkolenia te będą kontynuowane, mają one zachęcić myśliwych do aktywnego włączenia się w edukację łowiecką. To czas, który należy także wykorzystać na podnoszenie swoich kwalifikacji strzeleckich poprzez uczestnictwo w obowiązkowych przystrzelaniach broni, uczestnictwo w zawodach myśliwskich każdej rangi. To czas aby poświęcić również wolną chwilę na pracę z psem w łowisku, na jego doszkolenie, naukę aportu, respektu, zwieńczeniem czego będzie na pewno dla wielu satysfakcja startu w konkursach pracy psów myśliwskich. Sprawnie działająca Komisja Kynologiczna ORŁ tak stworzyła kalendarz imprez kynologicznych aby każdy mógł dokonać wyboru. Należy mieć nadzieję, że nadchodzący czas będzie dla nas myśliwych łaskawy, będzie czasem realizacji zamierzeń i planów, czego życzę wszystkim.

Darz Bór
Ewa Kraska
Sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L