Numer 1/2016 - Wilki na Śląsku

2016 1 Wilki na Slasku

Plaga wilków na Śląsku rozpoczęła się po wojnie 30-letniej (1618-1648). Wyniszczenie zwierzyny łownej w tym okresie doprowadziło do niekontrolowanego wzrostu liczby wszelkich drapieżników.
...
Podczas wojen śląskich (1740 - 1763) wilki rozmnożyły się znowu i stanowiły plagę całej prowincji śląskiej. Po wojnach władze pruskie zarządziły całkowite ich wytępienie. Podniesiono nagrodę za każdego zabitego wilka do 5 Talarów, pomimo to do końca XVIII wieku stanowiły duże zagrożenie dla bydła domowego i ludzi.
...
Jak wspomnieliśmy na początku, każda wojna przyczyniała się do drastycznego wzrostu populacji wilka. Po 1945 roku było w Polsce podobnie. Trwała akcja „odwilczania” Bieszczad, Mazur i innych miejsc. Wilk był traktowany jako szkodnik i wypłacano premie za jego tępienie. Na listę zwierząt łownych trafił dopiero w 1975 roku. Wprowadzono wtedy okres ochronny od 01 IV do 31 VII, z wyjątkiem niektórych województw. Po 1991 roku powstanie różnych ruchów ekologicznych i obrońców zwierząt, kreujących wilka na łagodnego, płochliwego „baranka” doprowadziły do wciągnięcia w 1998 roku wilka na listę zwierząt prawnie chronionych. Od tego czasu notujemy w Polsce stały wzrost populacji tego dużego drapieżnika i w tej chwili obecny jest prawie we wszystkich rejonach kraju.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L