Numer 1/2016 - Jubileusz 60 lecia Koła Łowieckiego Kuropatwa Jaroszowiec

2016 1 Jubileusz 60 lecia Kuropatwa

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od uczestnictwa we mszy, odprawionej w kościele w Bydlinie, którą sprawowali proboszcz parafii ks. Krzysztof Słomian i ks. kapelan Mariusz Olejnik. Część oficjalna obchodów, m.in. wręczenie odznaczeń dla zasłużonych myśliwych i osób współpracujących z Kołem, odbyła się w remizie OSP. W wystąpieniach zaproszonych gości podkreślano znaczenie pracy Koła na rzecz prawidłowej gospodarki łowieckiej, ochrony upraw rolnych, a przede wszystkim godnego reprezentowania przez członków Koła Polskiego Związku Łowieckiego w Rejonie Jaworznickim.
...
Janusz Kerth otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Mirosław Treter i Zbigniew Kuc. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - Ryszard Kudela i Ryszard Barczyk. Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego - Marcin Goraj, Jerzy Gil, Wojciech Klich, Grzegorz Krawczyk, Andrzej Nowak i Andrzej Rosół.
Za wieloletnią współpracę i wspieranie inicjatyw Koła Łowieckiego Kuropatwa Srebrny Medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego otrzymał również Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze.
W czasie wręczania odznaczeń, Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Jan Suchorończak szczególnie gratulował Stefanowi Piątkowi dekorując go Odznaką 50 lat Członkostwa w Polskim Związku Łowieckim. Stwierdził, że Kolega Stefan jest wzorem myśliwego, który obchodzi złoty jubileusz działalności pod sztandarem Związku, będąc wychowawcą i wzorem dla młodych adeptów łowiectwa.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L