Numer 1/2016 - Miłośnicy przyrody

2016 1 Milosnicy przyrody

Członkowie Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Katowicach, małżeństwo Helena i Antoni Łaska od wielu lat przygotowują i urządzają wystawy o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.
Łowiectwo jest ich życiową pasją, mają doskonałą wiedzę o zwierzynie i ptactwie żyjącym w lasach i na polach. Przez cały okres wspólnego życia zebrali setki ciekawych eksponatów w tym trofea myśliwskie oraz spreparowane zwierzęta i ptactwo nie tylko łowne. We własnym domu urządzili wystawę z zebranych eksponatów.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L