Numer 2/2016 - Pszczyńskie Koziołki

2016 2 Pszczynskie koziolki

Impreza „Pszczyńskie koziołki” weszła na stałe w harmonogram uroczystości o tematyce łowieckiej w Pszczynie. Na „IV Pszczyńskie Koziołki” zgłosiło się więcej myśliwych niż w latach poprzednich.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór Marian Pigan powitał wszystkich zebranych, w szczególności przedstawicieli władz Okręgu Katowickiego oraz gości ze Słowacji i przedstawicieli władz samorządowych. Wiceprezes NRŁ, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Jan Suchorończak podziękował Nadleśniczemu Marianowi Piganowi oraz Łowczemu Rejonu Pszczyńskiego Piotrowi Jackowi za inicjatywę i zorganizowanie “Pszczyńskich Koziołków”. Stwierdził, że jest to uroczystość przyczyniająca się do integracji myśliwych z różnych kół łowieckich, również ze Słowacji, z władzami samorządowymi i lokalną ludnością.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L