Numer 2/2016 - Skwer Jana Mitręgi

2016 2 skwer Mitregi

21 kwietnia, odbyła się w Siemianowicach Śląskich uroczystość nadania w dzielnicy Michałkowice skwerowi imienia ministra Jana Mitręgi, w której uczestniczyli m. innymi Prezydenta Miasta Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Adama Cebula, Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego Jan Suchorończak, oraz liczne delegacje górników i myśliwych z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy miasta.

Wspomnienia o działalności nowego patrona siemianowickiego skweru wygłosił Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej - Prezes ORŁ Jan Suchorończak, jednocześnie wieloletni, bliski współpracownik ministra Mitręgi.
...
Minister Jan Mitręga był także przez 30 lat członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. W tym czasie bardzo wspomagał wszechstronną działalność na rzecz łowiectwa. W znacznym stopniu przyczynił się do powstania strzelnicy myśliwskiej w Bańgowie. A było to tak: w 1967 r kopalnia Siemianowice wyczerpała w Bańgowie złoże piasku do podsadzki wyrobiskowej. Ówcześni działacze PZŁ zatrudnieni w górnictwie, a przede wszystkim w kopalni Siemianowice, z dyrektorem Kazimierzem Tymińskim, w porozumieniu z władzami miasta Siemianowice Śląskie zaproponowali przeznaczenie tego terenu na strzelnicę myśliwską.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L