Numer 2/2016 - Ernest Wróbel

2016 2 E.Wróbel

Ernest Wróbel od dzieciństwa interesował się przyrodą oraz zwierzętami dziko żyjącymi. Jako młody chłopak pod opieką swojego dziadka myśliwego uczestniczył w różnych uroczystościach łowieckich oraz w nagance na polowaniach. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pracował w Nadleśnictwach Toszek oraz Rudzieniec w charakterze kierownika budowy. Nadzorując budowy różnych obiektów leśnych miał okazję spotykać się z leśniczymi oraz myśliwymi. Interesowały go zagadnienia gospodarki łowieckiej i leśnej, więc postanowił zostać myśliwym.

W 1967 roku po odbyciu stażu łowieckiego, ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego oraz został przyjęty do Koła Łowieckiego „Bór” Katowice, w którym poluje do chwili obecnej.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L