Numer 3/2016 - Od najstarszego do najmłodszego

Najstarszym myśliwym w naszym okręgu którego odwiedziłem w miejscowości Świerklany jest Kolega Edward Bednarczyk urodzony w 1923 roku, data wstąpienia do PZŁ rok 1958-koło macierzyste Odra Rybnik powstałe w 1952 roku, w którym przez wiele lat pełnił funkcję Łowczego. Pozostawił łowisko w bardzo dobrym stanie jako wzór do naśladowania. Po ojcu funkcję przejął syn Bogdan, który był łowczym przez 19 lat, do chwili objęcia funkcji prezesa Koła.
Do 89 roku życia brał czynnie udział w działalności Koła. Oprócz kol. Bogdana obecnego Prezesa Kola poluje też jego wnuk Dariusz - czwarte pokolenie.

Na lekturę całego artykułu zapraszamy do Kwartalnika.

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L