Prenumerata

Szanowni Czytelnicy.

Zarząd po analizie kosztów wydania kwartalnika postanowił utrzymać cenę 1 egzemplarza na dotychczasowym poziomie 7 złotych.

Przypominamy o zmianie w systemie zamawiania oraz kolportażu Gwarectwa Myśliwych.
Prenumerujący wpłaca należną kwotę na konto wydawcy, zaś kolejne wydania kwartalnika będą dostarczane
drogą pocztową na wskazany adres prenumerującego.

Dane do przelewu:prenumerata

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice - Siemianowice Śląskie
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Zwycięstwa 2

Nr konta bankowego:
51 1020 2313 0000 3102 0197 1613
PKO BP S.A. II / Katowice

Tytułem: Prenumerata Gwarectwo Myśliwych

28 zł za 4 numery

 

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L

Orez-P

2017 3sl