Witamy

graf-gl

 

Gwarectwo Myśliwych jest kwartalnikiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.
Celem wydawania GM jest przekazywanie informacji o wszelkich formach aktywności myśliwych zrzeszonych w Kołach naszego Okręgu.
Na łamach pisma prezentujemy doświadczenia w prowadzeniu szeroko pojętej gospodarki łowieckiej, kultywowania tradycji myśliwskiej, której podstawą była i jest etyka i szacunek do zrównoważonego rozwoju ekosystemu. Wychodząc z założenia „lepszy przykład, niż wykład” pokazujemy sylwetki myśliwych, Koła i Rejony Łowieckie, które są wzorami do naśladowania. Szczególne miejsce w naszym kwartalniku zajmują sprawy doskonalenia kunsztu strzeleckiego, kynologia i kontakty myśliwych z najmłodszą częścią naszego społeczeństwa – uczniami szkół i dziećmi przedszkolnymi. W tym względzie redakcja spełnia również rolę animatora, u którego placówki oświatowe mogą zgłaszać   zamówienia na spotkania z Kolegami z Kół naszego Okręgu. Z wielkim szacunkiem podchodzimy do historii łowiectwa i kultury, mając na uwadze promowanie pozytywnych postaw myśliwych w dawnych czasach oraz wykorzystanie pozytywnych zjawisk z tamtych czasów w gospodarce łowieckiej dziś.
Gwarectwo Myśliwych kolportowane jest do stałych odbiorców w formie indywidualnych przesyłek pocztowych na wskazane adresy. Od drugiego kwartału 2015 roku kwartalnik znajduje się w sprzedaży w 27 Salonikach empik na terenie województwa śląskiego. Dbając o zadowolenie czytelników, redakcja z dużym szacunkiem przyjmuje wszelkie uwagi dotyczące zarówno tematyki, jak i formy materiałów, które powinny gościć na łamach kwartalnika  Gwarectwo Myśliwych.
 

 

 

logo-orl-zo

Orez-L2

Aktualny numer

4/2019

2019 4m

Orez-L

Orez-P

2017 3sl